Camera Wifi

Camera WIFI là cải tiến đột phá giúp sản phẩm kết nối với nhau thông qua hệ thống wifi không dây. Là giải pháp cho những khu vực không thể kết nối trực tiếp bằng hệ thống có dây.