Hỗ trợ kỹ thuật

Phần mềm CMS Camera

Phần mềm Xem và quản lý tập chung hàng trăm, vài trăm camera tại 1 điểm Link Phần mềm CMS Camera tại đây. Phần mềm này hoạt động tốt nhất với các Port thông dụng như: 34567 , 34566 ,...   …

28 Tháng Mười Một 2017| Hỗ trợ kỹ thuật

Phần mềm Seach Ip

Phần mềm Seach IP Link dowload Phần mềm Seach IP tại đây. Phần mềm hỗ trợ tìm tất cả các địa chỉ Ip của máy tính, điện thoại, máy chấm công, camera ip... ở trong cùng mạng Lan.   …

28 Tháng Mười Một 2017| Hỗ trợ kỹ thuật