Phần mềm Xem và quản lý tập chung hàng trăm, vài trăm camera tại 1 điểm

Link Phần mềm CMS Camera tại đây.

Phần mềm này hoạt động tốt nhất với các Port thông dụng như: 34567 , 34566 ,…

  

Tags: , ,

Bài viết trước đó Phần mềm SMART PSS Dahua
Bài viết sau đó Phần mềm Seach Ip