Bước 1:chọn hình dấu cộng để thêm tab mới và chọn Playback

tìm

Sau đó tích vào thiết bị cần xem,chọn khoảng thời gian cần xem lại,chất lượng video và bấm seach để thiết bị tìm video

Sau khi đã tìm thấy dữ liệu chúng ta tích vào cam cần xem ,chọn chất lượng và tích vào thanh thời gian màu xanh để chọn giờ muốn xem

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xem lại camera bằng phần mềm smartpss 

Tags: ,