smartpss

Hướng dẫn xem lại camera bằng phần mềm smartpss

Hướng dẫn xem lại camera bằng phần mềm smartpss

Bước 1:chọn hình dấu cộng để thêm tab mới và chọn Playback tìm Sau đó tích vào thiết bị cần xem,chọn khoảng thời gian cần xem lại,chất lượng video và bấm seach để thiết bị tìm video Sau khi đã tìm thấy dữ liệu chúng ta tích vào cam cần xem ,chọn chất lượng và tích vào thanh thời gian màu xanh …

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Smart Pss trên máy tính

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Smart Pss trên máy tính

Bước 1: Tải phần mềm smartpss tại đây   Link 2 : Tại đây   (Dự phòng) -Sau khi tải về chúng ta giải nén ra   -Sau khi gỉai nén chúng ta kích vào smartpss.exe để cài đặt -Tích vào dòng " I have read and agree'' rồi Next -Tiếp đến khi hiện chữ Finnish -Sau khi cài đặt xong mở phần …