xem lại camera

Hướng dẫn xem lại camera bằng phần mềm smartpss

Hướng dẫn xem lại camera bằng phần mềm smartpss

Bước 1:chọn hình dấu cộng để thêm tab mới và chọn Playback tìm Sau đó tích vào thiết bị cần xem,chọn khoảng thời gian cần xem lại,chất lượng video và bấm seach để thiết bị tìm video Sau khi đã tìm thấy dữ liệu chúng ta tích vào cam cần xem ,chọn chất lượng và tích vào thanh thời gian màu xanh …